همه نوشته‌های محمد دماوندی

نحوه پیشنهاد و ارسال مقالات

با توجه به انتشار اولین شماره مجله سلام دنیا، «شماره صفر»، ایمیل‌های بسیاری برای مشارکت در ارایه مقاله در نسخه‌های آینده دریافت کردیم.

اگر می‌خواهید در این مسیر و در جهت بهبود کمی و کیفی مجله مشارکت کنید، مطالعه این پست را توصیه می‌کنیم.

ادامه خواندن نحوه پیشنهاد و ارسال مقالات